Att arbeta som hamnarbetare

Att arbeta som hamnarbetare

Att arbeta som hamnarbetare innebär att arbeta längs kusten och/eller vid något större insjöar. En hamnarbetare både lastar och lossar fartyg, ser till att relevant gods förflyttas på rätt sätt och till rätt ställe, dirigerar passagerare till och från olika fartyg,...
Att arbeta som lagerarbetare

Att arbeta som lagerarbetare

Att arbeta som lagerarbetare (eller terminalarbetare som det också kan kallas) innebär oftast att arbeta som stationerad i en specifik lagerlokal. Arbetsuppgifterna kan variera från lager till lager, men i huvudsak går de ut på att effektivisera hanteringsprocessen så...
Att arbeta som logistiker eller speditör

Att arbeta som logistiker eller speditör

Att arbeta som logistiker innebär att genomföra avtalsförhandlingar, analysera och kalkylera för oförutsedda händelser och kostnader, ha god kännedom om affärs- och avtalsjuridik och dess olika processer samt ha mycket goda kunskaper inom ämnesområdet ekonomi. Vidare...
Att arbeta som Supply Chain Manager

Att arbeta som Supply Chain Manager

Att arbeta som Supply Chain Manager, eller SCM som det brukar förkortas, innebär hantering av processer i samband med in- och utleveranser, inköp, identifiering av konkurrenskraftiga och pålitliga leverantörer, upprättande av leverantörskontrakt, optimering av...
Divi