Att arbeta som hamnarbetare innebär att arbeta längs kusten och/eller vid något större insjöar. En hamnarbetare både lastar och lossar fartyg, ser till att relevant gods förflyttas på rätt sätt och till rätt ställe, dirigerar passagerare till och från olika fartyg, med mera.

Arbetet utförs generellt sett med hjälp av diverse hjälp- och drivmedel, såsom truckar, kranar och andra nödvändiga maskiner. Säkerheten kan inte nog understrykas, men även noggrannhet och precision är viktiga aspekter för en hamnarbetare, som ofta arbetar under hård tidspress.

Att arbeta i en hamn kan innebära arbete inom olika områden, som exempelvis signalman eller lämpare. En signalman är en person som hjälper kranföraren att kontrollera kranens säkerhet och håller koll på att det inte står någon i vägen och så vidare. En lämpare är en person som skyfflar löst gods (med skyffel) för att underlätta för kranar och maskiner när de ska lasta av gods från ett fartyg.

Kravet på körkort för minst personbil (B) är vanligt, så även gymnasieutbildning. Dock är det upp till varje företag att avgöra vilken utbildning man kräver för att anställa. Kräver arbetet hantering av särskilda maskiner ges ofta den utbildningen på plats.

Divi