Militär logistik

Militär logistik

Den första kända logistikgeneralen sägs ha fått sin tjänst redan under 1800-talet. Det var dock först i samband med andra världskriget som logistik blev ett uppmärksammat område på riktigt, eftersom den dåvarande produktionsapparaten fanns långt borta i USA, samtidigt...
Fler logistikområden

Fler logistikområden

Produktionslogistik Här handlar det om att försöka förbättra exempelvis produktionsflödet för att uppnå största möjliga effektivitet och kapacitet. Detta görs bland annat genom att man minskar på ledtiderna. Produktionslogistik involverar ofta fler än ett företag och...
Olika grenar inom logistikområdet

Olika grenar inom logistikområdet

Synen på logistikens betydelse och utveckling har förändrats mycket genom årens lopp, och numer är logistik ett prioriterat område för många företag. Utvecklingen kan i huvudsak delas upp i fyra områden, eller faser, där fas ett består av transport- och lager...
Begreppet logistik

Begreppet logistik

Att arbeta med logistik innebär att kontrollera och leda olika former av materialflöden. Det innefattar bland annat resurs och informationsflöden som ska ge så hög effektivitet som möjligt. Det gäller alltså att ge så god service som möjligt till så låga kostnader som...
Hur mycket tjänar man inom lager och logistik?

Hur mycket tjänar man inom lager och logistik?

Det finns en rad olika utbildningar inom spedition, lager, logistik och transport bland annat inom Yrkeshögskolan i Sverige. Oftast krävs viss förkunskap i form av gymnasieutbildning, exempelvis från Handels- och administrationsprogrammet. I vissa fall kan även viss...
Divi