Det finns en rad olika utbildningar inom spedition, lager, logistik och transport bland annat inom Yrkeshögskolan i Sverige. Oftast krävs viss förkunskap i form av gymnasieutbildning, exempelvis från Handels- och administrationsprogrammet. I vissa fall kan även viss erfarenhet från transportbranschen vara ett formellt krav.

Här följer en lista över utvalda yrken inom transport, lager och logistik med aktuella löneprognoser och konkurrensanalyser:

Yrkestitel: Arbetsledare lager

Ungefärlig månadslön: 33 100 kronor

Löneprognos 2019: 35 400 kronor

Konkurrensanalys: mycket hård konkurrens

Yrkestitel: Lageradministratör

Ungefärlig månadslön: 27 900 kronor

Löneprognos 2019: 28 800 kronor

Konkurrensanalys: mycket hård konkurrens

Yrkestitel: Truckförare *

Ungefärlig månadslön: 30 000 kronor

Löneprognos 2018: 31 300 kronor

Konkurrensanalys: hård konkurrens

  • För att få lov att köra truck måste man vara minst 18 år samt ha ett godkänt utbildningsintyg (truckkort) från arbetsgivaren. Mer information om olika truckförarutbildningar finns bland annat på TYA, det vill säga Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Yrkestitel: Lageransvarig

Ungefärlig månadslön: 27 900 kronor

Löneprognos 2019: 28 800 kronor

Konkurrensanalys: mycket hård konkurrens

Yrkestitel: Lagerkontorist

Ungefärlig månadslön: 27 900 kronor

Löneprognos 2019: 28 800 kronor

Konkurrensanalys: mycket hård konkurrens

Yrkestitel: Logistiker

Ungefärlig månadslön: 43 100 kronor

Löneprognos 2018: 45 200 kronor

Konkurrensanalys: balanserad

Yrkestitel: Logistikingenjör

Ungefärlig månadslön: 43 100 kronor

Löneprognos 2018: 45 200 kronor

Konkurrensanalys: balanserad

Divi