I princip alla människor som bor i Sverige är mer eller mindre beroende av olika importerade varor. Det kan vara allt från mat och frukt till elektronikprylar och idrottsartiklar. En del av dessa varor produceras naturligtvis i Sverige, men mycket av det som produceras här har koppling till andra länder.

För att alla dessa varor ska hamna på rätt plats vid rätt tidpunkt krävs hantering av lager och logistik. Därmed behövs det arbetskraft som ser till att detta sker. På ett säkert och effektivt sätt samt enligt de lagar och regler som finns.

Med tanke på internethandelns explosionsartade ökning de senaste åren, inte sällan med varor som producerats i och skickats från Kina eller andra delar av världen, kommer också krav på ökad medvetenhet och transparens från olika håll. Att kunna spåra en produkt och en tillverkare för att kontrollera så att dessa uppfyller de gemensamma europeiska kraven som finns för tillverkningen blir allt viktigare.

Detta är dock en utdragen och komplicerad process, men målet är att utarbeta någon form av global standard, vilket är något man efterfrågat från bland annat Tullverkets sida.

Olika yrkeskategorier behövs

Allt från orderplockare till truck- och gaffeltruckförare, hamnarbetare, logistiker, speditörer, budbilsförare med flera yrkeskategorier behövs för att hela kedjan ska fungera. Det vill säga hela “the supply chain”.

Många av dessa yrken innebär varierande och stimulerande arbetsuppgifter. De innebär också placering på så vitt skilda ställen som åkeriföretag, lastbilscentraler, handel, industrier, hamnar, kontor, godsterminaler, sågverk, lagerlokaler et cetera.

En person som arbetar som budbilsförare till exempel, har som uppgift att transportera olika föremål från punkt A till punkt B. Arbetet sker ofta med hjälp av en kommunikationsradio och ofta under hård tidspress. Att vara stresstålig och flexibel är därmed två viktiga egenskaper för en person som önskar arbeta som budbilsförare.

Men även om arbete inom lager och logistik ofta är förenat med tidspress och fysisk belastning är det i mångt och mycket ett varierande och stimulerande yrkesområde, som dessutom är under ständig utveckling och därmed i behov av arbetskraft.

Divi