Ordning och reda på lagret

Ordning och reda på lagret

För den som väljer att arbeta på ett lager blir det snart tydligt hur viktigt det är att hålla ordning. Många gods kommer in varje dag och måste placeras på rätt ställe, för att sedan hämtas igen när det är dags. Då behövs det ett bra system och rätt material för att...
Framtiden inom lager och logistik

Framtiden inom lager och logistik

I princip alla människor som bor i Sverige är mer eller mindre beroende av olika importerade varor. Det kan vara allt från mat och frukt till elektronikprylar och idrottsartiklar. En del av dessa varor produceras naturligtvis i Sverige, men mycket av det som...
Militär logistik

Militär logistik

Den första kända logistikgeneralen sägs ha fått sin tjänst redan under 1800-talet. Det var dock först i samband med andra världskriget som logistik blev ett uppmärksammat område på riktigt, eftersom den dåvarande produktionsapparaten fanns långt borta i USA, samtidigt...
Bra rutiner för lagerhantering

Bra rutiner för lagerhantering

Att skaffa dig goda rutiner för lagerhanteringen är A och O, och faktum är att det finns lagstadgade regler som kan hjälpa till med detta. Ett exempel är regeln “närvaro vid varulagerinventering”, som syftar till att förebygga och upptäcka eventuella...
Att arbeta som hamnarbetare

Att arbeta som hamnarbetare

Att arbeta som hamnarbetare innebär att arbeta längs kusten och/eller vid något större insjöar. En hamnarbetare både lastar och lossar fartyg, ser till att relevant gods förflyttas på rätt sätt och till rätt ställe, dirigerar passagerare till och från olika fartyg,...
Divi