För den som väljer att arbeta på ett lager blir det snart tydligt hur viktigt det är att hålla ordning. Många gods kommer in varje dag och måste placeras på rätt ställe, för att sedan hämtas igen när det är dags. Då behövs det ett bra system och rätt material för att verksamheten ska fungera.

Med kopieringspapper från Office Depot kan du se till att det alltid finns papper som passar till nödvändiga ändamål på lagret. Skriv ut nya etiketter eller blanketter och faxa viktig information på kopieringspapper från stora leverantörer som HP, Xerox och Multicopy.

Lageroptimering och ordning

Med lageroptimering går det att minska storleken på lagret samtidigt som kundernas nöjdhet och tillgängligheten ökar. Det krävs då att du först analyserar och optimerar sortimentet, leverantörerna och lagrets inköpsrutiner. Genom att förstå hela flödet från att orderna läggs tills att varorna levereras till kunden kan du hitta ett bra upplägg för lagerhanteringen.

Om lagret inte omsätts mer än några gånger varje år kan det vara så att verksamheten binder för mycket kapital. Detta kan ge brist på en del varor samtidigt som det finns för mycket av andra. Inköpen måste anpassas till omsättningen av produkterna. Det är också viktigt att hålla god ordning på lagret. När lagerarbetarna måste lägga mycket tid på att leta efter kollin minskar omsättningen. En alltför stor oordning på lagret leder också till en dålig arbetsmiljö. Genom att systematisera lagret, städa, sortera och standardisera kan du skapa en bättre ordning. Använd kopieringspapper av hög kvalitet för att skriva ut etiketter så blir det snabbt enklare. Det är också klokt att utgå från det individuella lagret då alla verksamheter är olika. Oordning på lagret är ett tydligt tecken på att lageroptimering krävs. Alltför stora värden bör inte vara bundna i lagret, vilket går att undvika genom en god analys av sortimentet.

Divi