Produktionslogistik

Här handlar det om att försöka förbättra exempelvis produktionsflödet för att uppnå största möjliga effektivitet och kapacitet. Detta görs bland annat genom att man minskar på ledtiderna. Produktionslogistik involverar ofta fler än ett företag och det mest grundläggande steget är utformningen av den mest optimala partistorleken.

För att göra en så korrekt beräkning som möjligt använder man sig av en särskild formel som kallas för “Wilsonformeln”. En optimal storlek är när partiet är exakt anpassat efter efterfrågan. För att hålla koll på in- och utflödet används också olika metoder: “pull-metoden” och “push-metoden”.

Pull-metoden innebär att företaget enbart producerar så mycket så att det täcker kundens behov, medan push-metoden går ut på att producera så mycket som möjligt utifrån givet råmaterial. Det sistnämnda kan ge fördelar på så vis att utbudet ökar, vilket ger kunderna chansen att hinna köpa produkten innan den tar slut. Nackdelen är att det blir större lagerhållning då det blir fler varor att inventera.

Fler utmaningar finns att vänta för företag som ägnar sig åt produktionslogistik. Ett exempel är i planeringsarbetet av kundordrar, som bör ske samtidigt som man ska se till att hålla tillräckligt hög lagerkapacitet. Detta kan bli ett problem för företag som har en lång tillverkningsprocess, där ledtiderna är utdragna och orderstocken lång. Här krävs det tydliga prognoser, viss erfarenhet och gedigen kunskap för att lyckas.

Tredjepartslogistik

Kallas också “third party logistics”, som förkortas TPL alternativt 3PL. Tredjepartslogistik innebär ett åtagande från en tredje part, som tar på sig att utföra antingen hela, eller delar av, de logistiktjänster som behövs för att vara säker på att materialflödet fungerar mellan tillverkare och konsument.

Det vanliga är att det utomstående företaget, det vill säga tredje part, sköter alla transporter till slutkund och/eller tar huvudansvar för den fysiska lagerhållningen, samt för administrationen av lagret. Det kallas för lagerhotell.

Att lägga ut logistiken på entreprenad, alltså att anlita en tredje part som sköter det logistiska arbetet, sker både inom små och stora företag. Skälen kan vara flera, men oftast handlar det om att öka flexibiliteten, öka kostnadseffektiviteten samt att frigöra tid för att fokusera på kärnverksamheten.

Fjärdepartslogistik

Precis som med Tredjepartslogistik handlar det här om att ta in en extern part, i detta fall en fjärde part. När det handlar om fjärdepartslogistik handlar det dock oftast om att hitta en extern aktör som kan ta hand om hela försörjningskedjan. Det vill säga en part som kan agera som Supply Chain Manager i syfte att skapa maximal effektivitet.

Det är många gånger en stor och svår uppgift att arbeta med Supply Chain Management då det inte bara kräver hundra procent och ständig fokus, utan också tydlig och regelbunden information, rak och ärlig kommunikation, kunskap om olika tillverkningsprocesser, erfarenhet av lagerhållning och logistik med mera.

Divi