Att arbeta med logistik innebär att kontrollera och leda olika former av materialflöden. Det innefattar bland annat resurs och informationsflöden som ska ge så hög effektivitet som möjligt. Det gäller alltså att ge så god service som möjligt till så låga kostnader som möjligt genom hela flödeskedjan.

Den första logistiken

Logistik som företeelse har sitt ursprung i ett militärt behov av att kontrollera tillförseln av exempelvis mat, drivmedel, ammunition med mera. En livsviktig tillförsel då det ursprungligen handlade om att möta väldigt specifika behov i väldigt utsatta lägen, t.ex. pågående anfall.

Det sägs att den första tjänsten inom logistik instiftades redan på 1800-talet, vilket blev tydligt främst under andra världskriget då hela produktionsapparaten fanns i USA, trots att de främsta behoven fanns på andra sidan Atlanten och/eller Stilla havet. Det blev startskottet för den gren inom logistikområdet som sedan dess kallas för militär logistik.

Den moderna logistiken

Numer är logistik ett prioriterat område för många producenter, inte minst transportföretag. Många företag har insett att välfungerande logistik faktiskt kan förbättra lönsamheten i ett företag. Även kopplingen logistik-IT har blivit allt viktigare, inte minst i samband med den snabba teknologiska utvecklingen och globaliseringen.

Allt fler företag väljer att placera utveckling, tillverkning, lager och planering på skilda platser, ibland i olika länder. Det gör att kopplingen logistik-IT blir än viktigare för att kunna kontrollera verksamheten men också för att klara av vardagskommunikationen. Med ett tydligt och effektivt affärssystem är det lätt att synliggöra behoven av logistik, såväl utanför som inom en verksamhet, vilket i sin tur kan leda till ökad effektivitet.

Divi