Att arbeta som lagerarbetare (eller terminalarbetare som det också kan kallas) innebär oftast att arbeta som stationerad i en specifik lagerlokal. Arbetsuppgifterna kan variera från lager till lager, men i huvudsak går de ut på att effektivisera hanteringsprocessen så mycket det bara går. Processen kan delas in i ett antal led, som alla ska hanteras av lagerarbetaren.

Dessa led kan beskrivas som:

1. Mottagande av varuleverans

Varorna tas emot och registreras. Om varor saknas eller på något sätt är felaktiga är det lagerarbetarens ansvar att notera detta. Det kan även bli aktuellt att ta kontakt med leverantören i vissa fall.

2. Placering av varor

De varor man just tagit emot ska placeras ut på korrekt sätt och på rätt ställe på lagret. Detta bör ske genom märkning och enligt särskilda rutiner. Det viktigaste är att varorna är lätta att hitta efter det att de placerats ut på lagret.

3. Avhämtning

När en vara är beställd kommer det någon form av transport för att hämta upp varan för att transportera den vidare till kund. Den processen bör ske så snabbt och smidigt som möjligt för alla parter.

Att vara service-minded, i god fysisk form och att ha körkort för personbil är meriterande för en person som önskar arbeta som lagerarbetare.

Divi