Att arbeta som logistiker innebär att genomföra avtalsförhandlingar, analysera och kalkylera för oförutsedda händelser och kostnader, ha god kännedom om affärs- och avtalsjuridik och dess olika processer samt ha mycket goda kunskaper inom ämnesområdet ekonomi.

Vidare är det ett plus att behärska fler språk än modersmålet samt att ha förmågan att se helheten. Även god kommunikationsförmåga brukar vara ett viktigt och formellt krav för den som önskar arbeta som logistiker, vilket även gäller om man vill arbeta som Supply Chain Manager som innebär att man planerar, styr och utformar företagets material- och informationsflöde.

Såväl erfarenhet som kunskap om transport, spedition, produktion och lagerhantering är meriterande för en person som önskar arbeta som logistiker. I logistikerns arbetsuppgifter ingår ofta både transport och lagerplanering, vilket gör att yrkestiteln lika gärna skulle kunna vara speditör.

Vad gör en speditör?

Att arbeta som speditör innebär att organisera transporter mellan olika länder i världen samt mellan olika städer inrikes. Generellt sett ingår utformning av offerter, ruttplaneringar för frakten, kalkylering av olika slag, upprättande av diverse avtal et cetera.

2016 kom nya allmänna bestämmelser, Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser, som ersatte de tidigare bestämmelserna. I dokumentet redogörs för de ansvarsområden och skyldigheter speditören omfattas av.

Arbetet som speditör innebär också att ha god kännedom om lagar och regler, samt att vara organiserad, effektiv och lösningsinriktad. Att snabbt skaffa sig kunskap om storlek, omfattning och värde för aktuellt gods är av största vikt, och inte sällan är speditören den person som sköter frakten från början till slut.

Det kan handla om att sköta allt från bokning av lämpligt transportmedel, till att ta ansvar för att själva transporten går som den ska samt att ta emot och förtulla importerade varor. Lägg därtill hantering av ett antal juridiska dokument som är nödvändiga för att kunna genomföra såväl import som export.

Divi