Att arbeta som Supply Chain Manager, eller SCM som det brukar förkortas, innebär hantering av processer i samband med in- och utleveranser, inköp, identifiering av konkurrenskraftiga och pålitliga leverantörer, upprättande av leverantörskontrakt, optimering av lagernivåer med mera.

Logistik och SCM handlar till stor del om så kallad tvärfunktionell samverkan; det vill säga samverkan inom det egna företaget samt mellan det egna och andra företag. Det är ett mycket stort och brett område med tyngdpunkt på just samverkan, vilket gör att förmågan att se helheten är mycket viktig även inom detta yrkesområde.

Det så kallade “supply chain-flödet” kan delas in i tre olika flödesfaser: den första fasen består av produktflödet, den andra av informationsflödet och den tredje av penningflödet. Dessa tre olika flödesfaser är det som bildar “en kedja”, eller en supply chain, som man på svenska även kallar flödesekonomi.

När kedjan (“the supply chain”) effektiviseras sänker man kostnaderna, samtidigt som man minskar varulagret. Det är därför man i en supply chain alltid strävar efter att minska kostnaderna, förbättra informationsflödet samt minska tiden för genomförandet av affärstransaktioner.

Att ha erfarenhet av och kunskap om projektledning, olika affärssystem och planeringsmodeller, flödesoptimering, miljö- och hållbarhetsfrågor, processutveckling samt transportoptimering är mycket meriterande för en person som önskar arbeta som Supply Chain Manager.

Divi