I dag är det inte alls ovanligt att företag och privatpersoner har större eller mindre lager med olika saker. Ett företag behöver ha lager för att det ska kunna tillverka eller skicka produkter efter beställningar med mera. En privatperson har oftast inte större lager, men däremot kan man ha förråd med torrvaror, ved, djurfoder med mera. Ju mer isolerat och avlägset man bor, desto viktigare kan det vara att man har ett litet förråd med sådant som ofta används. Men hur lagrar man egentligen olika saker?

Lagra trä

Många företag lagrar trä och virke i olika dimension. Det kan handla om att värmesystem och annat drivs genom att man eldar, eller så är det helt enkelt som så att företaget säljer virket eller träet. Trä och virke kan vara lite svårt att lagra då det tar en hel del plats. Handlar det om större stockar måste man också se till att de stöttas upp ordentligt så att de inte kommer i rullning. Även brädor och skivor som ramlar kan orsaka rejäla skador och dessutom kan det kosta en hel del pengar om varorna går sönder.

Lager av brandfarliga material

När det gäller lagring av brandfarliga material finns det en hel del regler att anpassa sig till. De allra flesta har just med brandskydd att göra. Bara en sak som spån till hästboxar, hö eller ensilage finns det regler för. Det är till exempel som så att man inte får förvara mer än en dagsförbrukning i samma byggnad som stallet och även Jordbruksverket kan ha synpunkter på förvaringen eftersom den kan orsaka damm, vilket i sin tur kan irritera eller skada djuren i stallet.

Om man vill lagra brandfarliga vätskor som bensin med mera finns det också en hel del regler som gäller. Man får till exempel inte förvara hur mycket vätska som helst, varken i hemmet eller hos ett företag. Dessutom ska förvaringen ska på ett säkert sätt.

Försäkring på lagret

Om man har ett större lager är det klokt att man ser till att försäkra det. Om det är ett företag kan det drabbas av stora kostnader om lagret skulle brinna eller skadas på annat sätt. Det finns flera olika försäkringar för lager och det kan vara klokt att jämföra dem för att finna den mest fördelaktiga.

Vad passar inte att ha på lager?

Det finns en del saker som inte passar att ha på lager allt för länge. Många gånger kan produkterna nämligen ha bäst före-datum. En del saker behöver också vändas på eller skakas för att de inte ska förstöras. Även de här sakerna kan vara svåra att ha allt för stora lager av. Några saker som inte bör lagras i allt för stor mängd är mediciner och alkohol av olika slag.

Divi