Under rubriken “Inventering av varulager” finns det en kort lista med saker man kan tänka på inför en inventering för att få fram ett så korrekt resultat som möjligt. Vi fortsätter den listan med att tipsa om viktiga saker att tänka på under och efter själva inventeringstillfället.

Att tänka på under inventeringens gång

– var tillgänglig för att besvara eventuella frågor

– märk upp alla varor som räknats på ett tydligt sätt

– fördela inventeringsansvaret på ett logiskt sätt

– utse en huvudansvarig för varje sektion

– genomför inventeringen på ett konsekvent sätt (märkning, listor, enheter)

– byt av varandra så att inte samma person räknar hela tiden

– arbeta korta, intensiva pass och planera in välbehövliga pauser

– gör inventeringen så trevlig som möjligt genom att bjuda på fika, mat, tilltugg och liknande.

Att tänka på efter inventeringen

– följ upp eventuella differenser och analysera eventuellt svinn

– överför alla siffror/resultat direkt

– gör en tydlig sammanställning

– se över prissättningen

– skriv ut och signera ett så kallat lagerintyg inför redovisningen (vilket generellt sett går att upprätta automatiskt och skrivas ut via de flesta digitala redovisningsprogram som finns idag)

– genomför en eventuell inkuransbedömning för varor som har ett riktigt lågt lagervärde.

Divi