I Europa omsätter logistiksektorn enorma summor och den som planerar att starta företag bör ägna tid och kapital åt den logistiska strategin. I takt med att e-handeln ökar och ny teknik anammas har kraven på smarta samt anpassade lösningar blivit fler.

I den här artikeln kan du läsa mer om vad som präglar den moderna logistiken. Vad bör du tänka på när du ska starta eget? Finns det något som skiljer sig idag från förr när det gäller tänket kring ett företags lagerfunktion?

Digitala lösningar

För den stora mängd aktörer som på något sätt är involverade i den europeiska logistiksektorn har den nya tekniken inneburit utmaningar. Idag är internet vår centrala plattform både i arbetslivet och vardagen där vi använder oss av mobila enheter för att kommunicera och utföra ärenden. Det utökade användandet av internet och nätbaserade plattformar har i sin tur skapat ett stort behov av en digitalt anpassad logistikteknik.

Att driva företag är rent praktiskt inte samma sak idag som för 20 år sedan, och när verksamheten inte anpassas till den nya tekniken är risken stor att företaget hamnar på “efterkälken”. Det stående tipset för den som ska starta företag är att lägga upp en smart och digitalt anpassad logistikstrategi. Ett stabilt startkapital är viktigt för att täcka lager- och logistikkostnader från start och idag finns smidiga lånealternativ på nätet. Tipset är att jämföra företagslån för ett nytt företag hos olika aktörer med syftet att hitta det mest gynnsamma upplägget. Logistiska investeringar handlar i allt högre grad om strategiskt tänkande där de smarta lösningarna blir nyckeln till framgång. En väl värd investering helt enkelt.

Forskning inom logistik

Att vi i allt högre grad konsumerar varor och tjänster på nätet är inget nytt fenomen. Under de senaste tio åren har e-handeln vuxit starkt och den så kallade “butiksdöden” har blivit ett känt faktum. Allt fler fysiska butiker och handlare tvingas stänga på grund av en växande e-handel inom de flesta kategorier. De som klarar sig är i regel företag som anpassar verksamheten till de moderna kraven och utmaningarna. Ett funktionellt lager och en smidig logistik för både återförsäljare och kunder är ett bra exempel.

Jönköpingsregionen är ett viktigt logistikcentrum för framför allt tillverkning och det är en av anledningarna till att Jönköpings tekniska högskola satsar på forskning inom logistik. Här pågår diverse forskning om framtidens lager och vilka utmaningar logistiksektorn står inför. Det handlar bland annat om att få en bättre bild av vilka resurser som kommer att behövas för att samordna leveranser. Kundanpassningar är ett annat viktigt inslag som också är en del av den moderna logistiken. Processen från att klicka hem en vara eller tjänst ska inte kompliceras på grund av en logistik som hamnat på efterkälken.

Divi