Att inventera är något i stort sett alla som driver företag med någon form av lager är tvungna att göra minst en gång per år. Har man ett litet lager av ringa värde räcker det generellt sett att ange ett fast inventarievärde (lagervärde). Har man däremot ett större lager omfattas man av riktlinjerna för en regelrätt inventering.

Många företagare väntar till årsskiftet innan det är dags att inventera, eftersom det i dagsläget inte finns någon fastställd tid för inventering enligt lag. Inventeringen syftar till att ge en tydlig överblick över produkter som finns i lager, vilket är viktigt eftersom lagervärdet ska redovisas i företagets bokslut.

Planera inventeringen noga

Minst en gång varje år ska det enligt lag inventeras. För företagare som saknar ett väl fungerande och rullande lager- och inventeringssystem är bästa tiden för inventeringen sista räkenskapsårets dag. Det går naturligtvis att inventera något tidigare, men det bör endast göras om man är säker på att lagervärdet förblir oförändrat under mellandagarna.

Det är viktigt att planera inventeringen noga för att få ett så korrekt och rättvisande resultat som möjligt. Det är inte bara väsentligt för bokslutet utan även för företagets ekonomi. Att veta vilka varor som finns i lager samt i vilket skick de är kan vara avgörande för det slutgiltiga årsresultatet.

Här följer några enkla tips för en lyckad inventering

Att tänka på inför inventeringen:

– håll ordning på lagret

– placera varorna på ett logiskt sätt

– märk upp hyllplan, lådor, gångar med mera

– avsätt tillräckligt med tid

– gå igenom instruktionerna för inventeringen med personalen

– skriv ut tydliga inventeringslistor

– ta in tillräckligt med personal

– ha extrapersonal tillgänglig vid eventuell sjukdom

Tänk också på att det enbart är inleveranser som ska inventeras. Fundera noga över var det kan finnas lagervaror om de inte ligger väl synliga på hyllor (i lådor, fordon, maskiner etcetera). Lycka till med inventeringen!

Divi