Att tänka på under och efter inventeringen

Att tänka på under och efter inventeringen

Under rubriken “Inventering av varulager” finns det en kort lista med saker man kan tänka på inför en inventering för att få fram ett så korrekt resultat som möjligt. Vi fortsätter den listan med att tipsa om viktiga saker att tänka på under och efter...
Att lagra olika saker

Att lagra olika saker

I dag är det inte alls ovanligt att företag och privatpersoner har större eller mindre lager med olika saker. Ett företag behöver ha lager för att det ska kunna tillverka eller skicka produkter efter beställningar med mera. En privatperson har oftast inte större...
Lager och logistik: flytta utomlands

Lager och logistik: flytta utomlands

Att flytta till ett annat land är spännande: ny kultur, nya människor och ett nytt ställe att upptäcka. Men om du ska flytta utomlands kommer du snabbt att upptäcka att det handlar mycket om praktiska saker, särskilt i början. Vilka saker ska du ta med dig, köpa på...
Hur beräknas värdet av ett lager?

Hur beräknas värdet av ett lager?

Det här är en verkligen en bransch som omfattas av mängder av olika yrkesområden, lagar och regler och som många i Sverige väljer att arbeta inom. Det är ofta en hel kedja av personer som på ett eller annat sätt berörs när det handlar om logistik, i synnerhet när det...
Att bokföra ett varulager

Att bokföra ett varulager

Vid årets slut är det dags att göra bokslut och i det redovisa lagerstatus i form av lagervärde. Det vill säga värdet av lagret vid inkomstårets slut. Den löpande bokföringen För att kunna fastställa lagervärde vid årets slut är det viktigt att föra bok under hela...
Inventering av varulager

Inventering av varulager

Att inventera är något i stort sett alla som driver företag med någon form av lager är tvungna att göra minst en gång per år. Har man ett litet lager av ringa värde räcker det generellt sett att ange ett fast inventarievärde (lagervärde). Har man däremot ett större...
Divi